1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,

Креирање на софтвер

JAVEN Software solution

Софтверски решенија за секој вид на бизнис!

Доколку имате неред во работењето, трошите повеќе време и средства за наоѓање на документи, доделување задачи, управување со процедури, закажување состаноци, планирање на активности итн.
Вложете во софтвер кој што ќе биде креиран според потребите на Вашата компанија.
Софтвер креиран само за Вашата компанија со карактеристики посебно изрботени за Вашиот тип на компанија, се со цел да го олесните работењето на Вашите вработени и да се има поголема прегледност во текот на целото работење во компанијата.

JAVEN Software solutions

Јавен Адвертајзинг Дооел Битола

Јавен Адвертајзинг Дооел Битола
Адреса: Климент Охридски 4/4, 7000 Битола
емаил: contact@javen.mk 
тел. 078 391 978 / 047 528 973