Пакет за секој вид на СТАРТАП бизнис!

JAVEN Software solution

Креирање на веб страна +
водење на дигитален маркетинг!

Доколку сте компанија која што е на почетокот на своето работење или пак сте компанија со мал број на потрошувачи, ние нудиме решение!

undraw_online_resume_qyys

  • Професионално креирање на веб страна и водење на дигитален маркетинг.
  • Со правилно креирана веб страна и водење на дигитален маркетинг се привлекуваат голем број потрошувачи.
  • Веб страна која што ќе биде креирана според последните трендови и според Ваши барања.
  • Водење на дигитален маркетинг вклучува: креирање на страни на социјалните медиуми (Facebook, Instagram), водење на маркетинг на социјалните медиуми, креирање на платени реклами на социјалните медиуми, испраќање на платени реклами на социјалните медиуми.
  • Креирање на софтверско решение за вашиот стартап бизнис.

JAVEN Software solutions

Јавен Адвертајзинг Дооел Битола

Јавен Адвертајзинг Дооел Битола
Адреса: Климент Охридски 4/4, 7000 Битола
емаил: contact@javen.mk 
тел. 078 391 978 / 047 528 973