СОФТВЕР ЗА
МАТЕРИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ
(МАГАЦИН И ФИНАНСИИ)​

software javen-materijalno
JAVEN SOFTWARE SOLUTIONS​

СЕКОГАШ ПРИЛАГОДЕН НА ВАШИТЕ ПОТРЕБИ - РАБОТЕТЕ ЛЕСНО И ПРОФЕСИОНАЛНО

JAVEN Software solutions

Брз

100%

Прилагодлив

100%

Едноставен

100%

зголемете ја продуктивноста на Вашите вработени

JAVEN Software solution

Заштеда на време и средства

Ви препорачуваме софтвер кој е лесен и едноставен за користење, а воедно ќе заштеди време и средства. Работете професионално, брзо и ефективно со ЈАВЕН софтверот за материјално работење што ќе придонесе да бидете конкурентни и препознатливи на пазарот. Исто така, овој софтвер ќе Ви го олесни целиот процес на набавка и продажба, а тоа преку целосна контрола и управување со сите влезни и излезни документи.

undraw_online_resume_qyys

ШТО ВКЛУЧУВА СОФТВЕРОТ:

  • Внесување на фирми со кои соработувате 
  • Внесување на производи со потребни податоци и тоа име, шифра, бар код 
  • Внесување на влезни и излезни фактури
  • Следење на состојбата на влезни и излезни фактури 
  • Пресметување на ДДВ и креирање на автоматски извештаи потребни за поднесување во Управа за јавни приходи 
  • Печатење на фактури и генерирање на извештаи 
  • Прилагодување на софтверот според Вашите барања и дејност

Предности

ЈАВЕН Софтверот за материјално работење ќе Ви помогне да ја зголемите продуктивноста на Вашите вработени, да заштедите време за изработка на фактури и нивно евидентирање, да имате постојан пристап до сите Ваши фирми соработници и тоа со информации за купените или продадените производи, количината и износот, како и постојано следење на состојбата во Вашите магацини. Преку автоматизиран начин на работа, Вие можете да го зголемите Вашиот профит и тоа преку целосна евиденција на Вашето работење, достапност на информации и извештаи во било кое време и за било кој временски период.

JAVEN Software solutions

Јавен Адвертајзинг

Јавен Адвертајзинг 
Адреса: Климент Охридски 4/4,  Битола                                    Адреса: 15-ти Корпус бр.85, Охрид
емаил: contact@javen.mk 
тел. 078 391 978 / 047 528 973