1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,

СОФТВЕР ЗА
МАТЕРИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ
(МАГАЦИН И ФИНАНСИИ)​

software javen-materijalno
JAVEN SOFTWARE SOLUTIONS​

СЕКОГАШ ПРИЛАГОДЕН НА ВАШИТЕ ПОТРЕБИ - РАБОТЕТЕ ЛЕСНО И ПРОФЕСИОНАЛНО

JAVEN Software solutions

Брз

100%

Прилагодлив

100%

Едноставен

100%

зголемете ја продуктивноста на Вашите вработени

JAVEN Software solution

Заштеда на време и средства

Ви препорачуваме софтвер кој е лесен и едноставен за користење, а воедно ќе заштеди време и средства. Работете професионално, брзо и ефективно со ЈАВЕН софтверот за материјално работење што ќе придонесе да бидете конкурентни и препознатливи на пазарот. Исто така, овој софтвер ќе Ви го олесни целиот процес на набавка и продажба, а тоа преку целосна контрола и управување со сите влезни и излезни документи.

undraw_online_resume_qyys

ШТО ВКЛУЧУВА СОФТВЕРОТ:

  • Внесување на фирми со кои соработувате 
  • Внесување на производи со потребни податоци и тоа име, шифра, бар код 
  • Внесување на влезни и излезни фактури
  • Следење на состојбата на влезни и излезни фактури 
  • Пресметување на ДДВ и креирање на автоматски извештаи потребни за поднесување во Управа за јавни приходи 
  • Печатење на фактури и генерирање на извештаи 
  • Прилагодување на софтверот според Вашите барања и дејност

Предности

ЈАВЕН Софтверот за материјално работење ќе Ви помогне да ја зголемите продуктивноста на Вашите вработени, да заштедите време за изработка на фактури и нивно евидентирање, да имате постојан пристап до сите Ваши фирми соработници и тоа со информации за купените или продадените производи, количината и износот, како и постојано следење на состојбата во Вашите магацини. Преку автоматизиран начин на работа, Вие можете да го зголемите Вашиот профит и тоа преку целосна евиденција на Вашето работење, достапност на информации и извештаи во било кое време и за било кој временски период.

JAVEN Software solutions

Јавен Адвертајзинг

Јавен Адвертајзинг 
Адреса: Климент Охридски 4/4,  Битола                                    Адреса: 15-ти Корпус бр.85, Охрид
емаил: contact@javen.mk 
тел. 078 391 978 / 047 528 973