1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,

СОФТВЕР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОРГАНИЗАЦИСКИ ПРОЦЕДУРИ И ЗАДАЧИ​

Software solutions za upravuvanje na rabotni zadachi
JAVEN SOFTWARE SOLUTIONS​

СОФТВЕР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОРГАНИЗАЦИСКИ ПРОЦЕДУРИ И ЗАДАЧИ​

JAVEN Software solutions

Брз

100%

Прилагодлив

100%

Едноставен

100%

Успешно менаџирање со работните задачи

JAVEN Software solution

едноставно доделување на задачи

Овој софтвер многу едноставно се доделуваат задачи на вработените по сектори и тоа со детален опис за тоа што треба да се направи и до кога. Воедно, вработените на кои му е доделена задачата лесно се информираат за тоа, и истите може да го пишуваат статусот на доделената задача, односно дали истата е во тек или пак е завршена.

undraw_online_resume_qyys

професионално менаџирање

Ссофтвер овозможува професионално менаџирање на работните задачи или организациските процедури кои се поделени на вработените во различните сектори кои се дел од организацијата.Вработените може да ги гледат само работните задачи кои нив им се доделени, додека одговорните лице може да го следат извршувањето на задачите на сите вработени за кои што тие се одговорни.

постојано следење на работните задачи

ЈАВЕН Софтверот за управување со организациските процедури дава можност за постојано следење на извршувањето на работните задачи од страна на вработените, а со тоа заштеда во време за пренесување и добивање на информации дали одредена задача е завршена навреме на доделените вработени.

JAVEN Software solutions

Јавен Адвертајзинг

Јавен Адвертајзинг 
Адреса: Климент Охридски 4/4,  Битола                                    Адреса: 15-ти Корпус бр.85, Охрид
емаил: contact@javen.mk 
тел. 078 391 978 / 047 528 973