1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,

СОФТВЕР ЗА
ТРАНСПОРТ

JAVEN SOFTWARE SOLUTIONS

Брз и лесен пристап до сите потребни документи за управување со увозот и извозот на стоката.

JAVEN Software solutions

Брз

100%

Прилагодлив

100%

Едноставен

100%

Со ЈАВЕН софтверот за транспорт добивате

JAVEN Software solution

Софтверот за транспорт

Со ЈАВЕН софтверот за транспорт, добивате прегледност во делот за фактурите, царината, соработниците, транспортните средства.
Брз и лесен пристап до сите потребни документи за управување со увозот и извозот на стоката. Софтверот е флексибилен и прилагодлив за сите видови на компании коишто се со дејност за било каков вид на транспорт.

undraw_online_resume_qyys

Карактеристики:

  • Внес на влезни и излезни фактури
  • Преглед на транспортни средства
  • Преглед на товар во возилата
  • Преглед на компании - соработници на компанијата
  • Преглед на царина
  • Внес на компании-соработници
  • Прилагодлив според Ваши потреби и барања
JAVEN Software solutions

Јавен Адвертајзинг

Јавен Адвертајзинг 
Адреса: Климент Охридски 4/4,  Битола                                    Адреса: 15-ти Корпус бр.85, Охрид
емаил: contact@javen.mk 
тел. 078 391 978 / 047 528 973