СОФТВЕР ЗА
ТРАНСПОРТ

JAVEN SOFTWARE SOLUTIONS

Брз и лесен пристап до сите потребни документи за управување со увозот и извозот на стоката.

JAVEN Software solutions

Брз

100%

Прилагодлив

100%

Едноставен

100%

Со ЈАВЕН софтверот за транспорт добивате

JAVEN Software solution

Софтверот за транспорт

Со ЈАВЕН софтверот за транспорт, добивате прегледност во делот за фактурите, царината, соработниците, транспортните средства.
Брз и лесен пристап до сите потребни документи за управување со увозот и извозот на стоката. Софтверот е флексибилен и прилагодлив за сите видови на компании коишто се со дејност за било каков вид на транспорт.

undraw_online_resume_qyys

Карактеристики:

  • Внес на влезни и излезни фактури
  • Преглед на транспортни средства
  • Преглед на товар во возилата
  • Преглед на компании - соработници на компанијата
  • Преглед на царина
  • Внес на компании-соработници
  • Прилагодлив според Ваши потреби и барања
JAVEN Software solutions

Јавен Адвертајзинг

Јавен Адвертајзинг 
Адреса: Климент Охридски 4/4,  Битола                                    Адреса: 15-ти Корпус бр.85, Охрид
емаил: contact@javen.mk 
тел. 078 391 978 / 047 528 973