1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,

СОФТВЕР ЗА
ОТКУП и ПРОДАЖБА

JAVEN SOFTWARE SOLUTIONS

Брз и лесен пристап и преглед врз сите информации поврзани со откупот на било кои вид на овошје или зеленчук.

Брз

100%

Прилагодлив

100%

Едноставен

100%

Со ЈАВЕН софтверот за откуп и продажба добивате

JAVEN Software solution

Софтверот за откуп

Софтверот нуди детален преглед врз сите соработници кои може да бидат физички или правни лица.
Брз и лесен пристап и преглед врз сите информации поврзани со откупот на било кои вид на овошје или зеленчук.
Софтверот е флексибилен и лесно прилагодлив во однос на додавање карактеристики и прилагодување на потребите на компанијата.

undraw_online_resume_qyys

Карактеристики:

  • Внес на лица за откуп
  • Внес на компании за продажба
  • Внес на амбалажа
  • Автоматско пресметување на бруто и нето вредности
  • Внес на производи
  • Месечен извештај за евиденција
  • Автоматски пресметки
  • Филтрација по датум и сорта
JAVEN Software solutions

Јавен Адвертајзинг

Јавен Адвертајзинг 
Адреса: Климент Охридски 4/4,  Битола                                    Адреса: 15-ти Корпус бр.85, Охрид
емаил: contact@javen.mk 
тел. 078 391 978 / 047 528 973