СОФТВЕР ЗА
ОТКУП и ПРОДАЖБА

JAVEN SOFTWARE SOLUTIONS

Брз и лесен пристап и преглед врз сите информации поврзани со откупот на било кои вид на овошје или зеленчук.

Брз

100%

Прилагодлив

100%

Едноставен

100%

Со ЈАВЕН софтверот за откуп и продажба добивате

JAVEN Software solution

Софтверот за откуп

Софтверот нуди детален преглед врз сите соработници кои може да бидат физички или правни лица.
Брз и лесен пристап и преглед врз сите информации поврзани со откупот на било кои вид на овошје или зеленчук.
Софтверот е флексибилен и лесно прилагодлив во однос на додавање карактеристики и прилагодување на потребите на компанијата.

undraw_online_resume_qyys

Карактеристики:

  • Внес на лица за откуп
  • Внес на компании за продажба
  • Внес на амбалажа
  • Автоматско пресметување на бруто и нето вредности
  • Внес на производи
  • Месечен извештај за евиденција
  • Автоматски пресметки
  • Филтрација по датум и сорта
JAVEN Software solutions

Јавен Адвертајзинг

Јавен Адвертајзинг 
Адреса: Климент Охридски 4/4,  Битола                                    Адреса: 15-ти Корпус бр.85, Охрид
емаил: contact@javen.mk 
тел. 078 391 978 / 047 528 973