1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,

СОФТВЕР ЗА
АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ

software javen-arhifsko rabotenje
JAVEN SOFTWARE SOLUTIONS​

СОВРЕМЕНО И ЕЛЕКТРОНСКО УПРАВУВАЊЕ СО СИТЕ ВАШИ ДОКУМЕНТИ

JAVEN Software solutions

Брз

100%

Прилагодлив

100%

Едноставен

100%

СРЕДЕНО И ДОСТАПНО ВО СЕКОЈ МОМЕНТ!​

JAVEN Software solution

Архивирање на различни видови документи

Можете да ги архивирате различните видови на документи кои произлегуваат од Вашето работење и работењето со сите Ваши клиенти и соработници. На овој начин Вие освен што ги архивирате, истовремено ќе можете и да управувате со сите електронски и физички документи.

undraw_online_resume_qyys

лесен за користење

Преку современиот и лесен пристап за користење на софтвер за архивско работење, сите документи Ви се достапни во било кое време и се намалува времето во пребарување со цел наоѓање на документот кој што Ви е потребен. Воедно, се олеснува работата и функционирање на сите вработени и сектори во Вашата организација.

Флексибилност во работењето

Преку ЈАВЕН софтверот за архивско работење ќе постигнете флексибилност во работењето, а воедно и сигурност на највисоко ниво, и заштита на документите од губење или оштетување. Со ЈАВЕН софтверот за архивско работење, Вие добивате бeсплатна обука за сите Ваши вработени и прилагодување на софтверот според Вашите барања и дејност, доколку имате потреба од дополнителни функционалности или опции за чување и управување со документите.

JAVEN Software solutions

Јавен Адвертајзинг

Јавен Адвертајзинг 
Адреса: Климент Охридски 4/4,  Битола                                    Адреса: 15-ти Корпус бр.85, Охрид
емаил: contact@javen.mk 
тел. 078 391 978 / 047 528 973