СОФТВЕР ЗА
АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ

software javen-arhifsko rabotenje
JAVEN SOFTWARE SOLUTIONS​

СОВРЕМЕНО И ЕЛЕКТРОНСКО УПРАВУВАЊЕ СО СИТЕ ВАШИ ДОКУМЕНТИ

JAVEN Software solutions

Брз

100%

Прилагодлив

100%

Едноставен

100%

СРЕДЕНО И ДОСТАПНО ВО СЕКОЈ МОМЕНТ!​

JAVEN Software solution

Архивирање на различни видови документи

Можете да ги архивирате различните видови на документи кои произлегуваат од Вашето работење и работењето со сите Ваши клиенти и соработници. На овој начин Вие освен што ги архивирате, истовремено ќе можете и да управувате со сите електронски и физички документи.

undraw_online_resume_qyys

лесен за користење

Преку современиот и лесен пристап за користење на софтвер за архивско работење, сите документи Ви се достапни во било кое време и се намалува времето во пребарување со цел наоѓање на документот кој што Ви е потребен. Воедно, се олеснува работата и функционирање на сите вработени и сектори во Вашата организација.

Флексибилност во работењето

Преку ЈАВЕН софтверот за архивско работење ќе постигнете флексибилност во работењето, а воедно и сигурност на највисоко ниво, и заштита на документите од губење или оштетување. Со ЈАВЕН софтверот за архивско работење, Вие добивате бeсплатна обука за сите Ваши вработени и прилагодување на софтверот според Вашите барања и дејност, доколку имате потреба од дополнителни функционалности или опции за чување и управување со документите.

JAVEN Software solutions

Јавен Адвертајзинг

Јавен Адвертајзинг 
Адреса: Климент Охридски 4/4,  Битола                                    Адреса: 15-ти Корпус бр.85, Охрид
емаил: contact@javen.mk 
тел. 078 391 978 / 047 528 973