Готови софтверски решенија

JAVEN Software solution

Олеснете го работењето во Вашата компанија и имајте комплетна прегледност на сите активности, задачи и документи!

Одберете софтвер кој што ќе ви овозможи полесно да управувате со документите во компанијата, архивата, организациските задачи и процедури, човечките ресурси, транспортот или да ја подобрите онлајн комуникацијата.

undraw_online_resume_qyys

  • ЈАВЕН софтверите се флексибилни и прилагодливи, се со цел да бидат прилагодени за потребите на Вашата компанија.
  • Без разлика кој софтвер ќе го одберете, тие се креирани за да заштедат време и средства на Вашата компанија.
  • Софтверите имаат голем број предности и карактеристики, но исто така може да се додаваат или одземаат карактеристики.
  • Во секој софтвер е вклучено месечно одржување на истиот, надоградба, потребни изменувања и техничка поддршка.
  • Креирање на софтверско решение за вашиот стартап бизнис

JAVEN Software solutions

Јавен Адвертајзинг Дооел Битола

Јавен Адвертајзинг Дооел Битола
Адреса: Климент Охридски 4/4, 7000 Битола
емаил: contact@javen.mk 
тел. 078 391 978 / 047 528 973