1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,

Готови софтверски решенија

JAVEN Software solution

Олеснете го работењето во Вашата компанија и имајте комплетна прегледност на сите активности, задачи и документи!

Одберете софтвер кој што ќе ви овозможи полесно да управувате со документите во компанијата, архивата, организациските задачи и процедури, човечките ресурси, транспортот или да ја подобрите онлајн комуникацијата.

undraw_online_resume_qyys

  • ЈАВЕН софтверите се флексибилни и прилагодливи, се со цел да бидат прилагодени за потребите на Вашата компанија.
  • Без разлика кој софтвер ќе го одберете, тие се креирани за да заштедат време и средства на Вашата компанија.
  • Софтверите имаат голем број предности и карактеристики, но исто така може да се додаваат или одземаат карактеристики.
  • Во секој софтвер е вклучено месечно одржување на истиот, надоградба, потребни изменувања и техничка поддршка.
  • Креирање на софтверско решение за вашиот стартап бизнис

JAVEN Software solutions

Јавен Адвертајзинг Дооел Битола

Јавен Адвертајзинг Дооел Битола
Адреса: Климент Охридски 4/4, 7000 Битола
емаил: contact@javen.mk 
тел. 078 391 978 / 047 528 973