BPO
(Business Process Outsourcing)

JAVEN Software solution
JAVEN SOFTWARE SOLUTIONS​

BPO (Business Process Outsourcing)

Новите и иновативни услуги се сè подостапни во денешната постојано променлива, високо конкурентна деловна средина.

BPO овозможува поголема оперативна флексибилност. Со аутсорсинг компаниите можат да прераспределат време и ресурси на основните компетенции.

BPO им нуди на бизнисите пристап до иновативни технолошки ресурси на кои инаку не би биле изложени. Партнерите и компаниите на BPO постојано се трудат да ги подобрат своите процеси со усвојување на најновите технологии и практики.

BPO е кратенка за аутсорсинг на деловни процеси, компаниите ги нарачуваат деловните процеси на трета страна (надворешна) компанија. Примарната цел е да се намалат трошоците, да се ослободи време и да се фокусираат на основните аспекти на бизнисот. BPO, помага во растот, особено во глобалната експанзија.

100%
100%
100%